Koncesionárske poplatky by sa mali zvýšiť, pribudne nový kanál

14.04.2016 15:03
Úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska by sa mali v blízkom období zvýšiť. Po zvýšení by ale mal pribudnúť v poradí tretí verejnoprávny televízny kanál. Vypláva to z programového vyhlásenia vlády pre roky 2016 až 2020.
 
“Vláda prijme také legislatívne opatrenie, ktoré poskytne Rozhlasu a televízii Slovenska stabilné a primerané finančné zabezpečenie plnenia jej zákonných úloh prostredníctvom optimalizácie výšky úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Cieľom je zabezpečiť dlhodobé financovanie základných úloh a povinností vysielateľa verejnej služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania vrátane rozšírenia ponuky programových služieb o nový vysielací okruh,” uvádza sa v programovom vyhlásení, ktoré dnes schválila vláda. Poslanci o ňom začnú rokovať 18. apríla.
 
Aktuálne je základná sadzba úhrady za služby verejnosti vo výške 4,64 eur za každý kalendárny mesiac. O koľko a kedy by malo dôjsť k zvýšeniu poplatku nie je zatiaľ známe.
 
Koncesionársky poplatok je u nás v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami aktuálne nízky. V Chorvátsku je jeho výška približne 11 € v Slovinku 13 € a v susednom Česku takmer 7 €.