Montáž

 

 

Montáž obsahuje:

 • cestu a dovoz u mňa zakúpeného kompletu v rámci B. Bystrice zadarmo
 • v prípade potreby zameranie signálu a tak výber vhodného miesta pre inštaláciu
 • montáž štandardného držiaku na fasádu (aj zateplenie), alebo zábradlie + skrutky a hmoždiny
 • zmontovanie paraboly a jej osadenie na držiak či stožiar
 • nasmerovanie paraboly profesionálnym meracím prístrojom- záruka najlepšieho nastavenia
 • prevŕtanie stien pre koaxiálny kábel (do 100 cm)
 • natiahnutie koaxiálneho kábla od paraboly k přijímaču a osadenie koncoviek
 • nastavenie satelitného prijímača, naladenie a zoradenie staníc
 • zapojenie satelitného prijímača do domácej audio-video sústavy
 • oboznámenie zákazníka s obsluhou prístroja
 • nastavenie v prípade potreby optimálneho obrazu / zvuku na TV a ostatné parametre

 

- Cena bežnej montáže na 1, 2 televízory v Banskej Bystrici je  30 €

 

- Ceny špeciálnejších, časovo náročnejších úkonov a montáži až po dohode a obhliadke miesta.

  (domové rozvody SAT + DVB-T, montáž toroidnej, multifocus paraboly pre viac družíc atď.)

 

- Špecializujem sa aj na príjem rôznych zahraničných TV programov.

  (nemecké, anglické, ruské, ukrajinské, talianské, francúzske, poľské, maďarské, turecké..)

 

- Som oficiálnym partnerom skylinku a vďaka tomu máte po mnou vykonaných montážach,

   záruku na novú kartu skylink predĺženú až na tri roky.

 

 

Badín · Baláže · Brezno · Brusno · Budča · Čerín · Dolná Mičiná · Dolný Harmanec · Donovaly · Dúbravica · Harmanec · Hiadeľ · Horná Mičiná · Horné Pršany · Hrochoť · Hronsek · Jasenie · Kordíky · Kováčová · Králiky · Kynceľová · Lieskovec · Lučatín · Lukavica · Ľubietová · Malachov · Medzibrod · Motyčky · Moštenica · Môlča · Nemce · Nemecká · Očová · Oravce · Ostrá Lúka · Podbrezová · Podkonice · Pohronský Bukovec · Poniky · Povrazník · Predajná · Priechod · Ráztoka · Riečka · Sebedín-Bečov · Selce · Sielnica · Sliač · Slovenská Ľupča · Staré Hory · Strelníky · Šalková · Špania Dolina · Tajov · Turecká · Turová · Valaská · Veľká Lúka · Vlkanová · Zolná · Zvolen · Zvolenská Slatina.