Ponúkam servis typu:

 

- doladenie prijímača po zmene / pridaní TV programov, ich zoradenie podľa požiadaviek zákazníka.

- softvérová aktualizácia prijímačov pre opravu chybnej prevádzky,

  prípadne kompatibility spolupráce s prístupovou kartou. (okrem linuxových)

- identifikácia a odstránenie závady spôsobujúcu výpadok signálu.

- nasmerovanie posunutej paraboly, alebo nastavenie pozicionéru (motor - USALS)

- servis, výmena, dosmerovanie antén pre príjem pozemného DVB-T vysielania.

- dokončenie nezvládnutej, alebo oprava zle vykonanej montáže po iných

  montéroch či samoinštalácii.

 

                                                                                                         ...a mnoho iného.

 

 

 

 Servis v B. Bystrici: 18 €  

 

 Servis  vo  Zvolene: 23 € 

 

 

 

Badín · Baláže · Brusno · Budča · Čerín · Dolná Mičiná · Dolný Harmanec · Donovaly · Dúbravica · Harmanec · Hiadeľ · Horná Mičiná · Horné Pršany · Hrochoť · Hronsek · Jasenie · Kordíky · Kováčová · Králiky · Kynceľová · Lieskovec · Lučatín · Lukavica · Ľubietová · Malachov · Medzibrod · Motyčky · Moštenica · Môlča · Nemce · Nemecká · Očová · Oravce · Ostrá Lúka · Podkonice · Pohronský Bukovec · Poniky · Povrazník · Predajná · Priechod · Ráztoka · Riečka · Sebedín-Bečov · Selce · Sielnica · Sliač · Slovenská Ľupča · Staré Hory · Strelníky · Šalková · Špania Dolina · Tajov · Turecká · Turová · Valaská · Veľká Lúka · Vlkanová · Zolná · Zvolen · Zvolenská Slatina.