Úhrada ročného poplatku za Skylink next kartu (celá SR)

 

 

Možné sú platby:

1). v hotovosti

2). prevodom na VÚB účet číslo: SK21 0200 0000 0017 5767 5653

 

Kartu Vám spustím cez aktivačný web skylinku okamžite po pripísaní peňažnej sumy na môj účet.

 

Formulár pre úhradu ročného poplatku za next kartu.