Úhrada registračného poplatku karty Skylink M7 irdeto. (celá SR)

 

U nových kariet Štandard HD M7 sú cena karty (19,90€) a poplatky spojené s poskytovaním služieb oddelené.

Cena novej karty je podstatne nižšia, na aktiváciu služieb Skylink je však potrebné uhradiť príslušné poplatky.

 

Jednorazový registračný poplatok za aktiváciu novej karty Skylink M7 Standard Irdeto je 39,90 €

Zároveň môžete uhradiť aj servisný poplatok 55,60 € na rok.

 

Možné sú platby:

1). v hotovosti

2). prevodom na VÚB účet číslo: SK21 0200 0000 0017 5767 5653

(nezabudnite vyplniť aj formulár na spodnej časti tejto stránky, aby som vedel vašu platbu identifikovať)

 

Kartu na Vás prihlásim a poplatky uhradím cez aktivačný web skylinku okamžite po pripísaní peňažnej sumy na môj účet.

 

Global free (10 dní) je režim karty, v ktorom dekódovacia karta funguje aj bez registrácie ihneď po vložení a načítaní karty satelitným prijímačom (spustí sa len ponuka základných SK/CZ  tv programov). Počas tohto obdobia má tak zákazník čas na registráciu svojej karty. Po uplynutí režimu global free dekódovacia karta prestane dekódovať programy a pre ďalšiu funkčnosť je potrebná jej registrácia. Satelitná platforma Skylink preto odporúča registráciu novej karty v čo najkratšom možnom termíne.

Formulár pre prihlásenie novej Skylink karty M7 na zákazníka