Úhrada servisného poplatku Skylinku na 12 mesiacov. (celá SR)

 

Overenie kedy hradiť Servisný poplatok TU

 

Servisný poplatok pokrýva náklady na prevádzku, administráciu, technické zabezpečenie a podporu poskytovania služieb satelitnej televízie Skylink / CS Link vrátane prevádzky zákazníckeho servisu. Servisný poplatok nesúvisí so zvolenou programovou ponukou a vzťahuje sa na všetkých užívateľov služieb Skylink a CS Link. Prístupové karty, pre ktoré nie je Servisný poplatok uhradený, nie je možné používať pre príjem žiadnych kódovaných programov, teda ani programov základného balíčka Digital. Servisný poplatok je zahrnutý do ceny platených balíčkov, nie je teda nutné ho platiť osobitne. Cena platených balíčkov sa pritom nemení.

 

Výška Servisného poplatku predstavuje 55,60 € na rok za každú prístupovú kartu.

 

Možné sú platby:

1). v hotovosti

2). prevodom na VÚB účet číslo: SK21 0200 0000 0017 5767 5653

(nezabudnite vyplniť aj formulár na spodnej časti tejto stránky, aby som vedel vašu platbu identifikovať)

 

Servisný poplatok je možné / lepšie uhradiť aj skôr, pripíše sa automaticky až od termínu kedy ste ho mali platiť pre vašu kartu. Ak už došlo k vypnutiu karty z dôvodu nezaplateného SP, nechajte (po úhrade SP) zapnutý satelitný prijímač napríklad na ČT1 bez prepínania až kým karta nabehne. Ak ju vyberiete kvôli odpísaniu čísla, zapamätajte si ako bola správne vložená ! SP Vám uhradím cez aktivačný web skylinku okamžite po pripísaní peňažnej sumy na môj účet.

Tento formulár vyplňte v prípade úhrady servisného poplatku prevodným príkazom na účet.